EI / SCOPUS / CSCD 收录

中文核心期刊

Category
Direction of arrival estimation method jointing channel randomly shielding and deconvolution for a horizontal array
QU Songyue, GUO Lianghao, DONG Ge
2024, 49(1): 1-15. DOI: 10.12395/0371-0025.2022159
Abstract FullText HTML PDF
Underwater multi-target passive acoustic localization based on multi-sensor collaboration
LI Xiang, WANG Yan, QI Bin, HAO Yu, LIANG Guolong, ZHANG Han
2024, 49(1): 16-27. DOI: 10.12395/0371-0025.2022108
Abstract FullText HTML PDF
Generalized second order time difference of arrival localization model for the period drifted acoustic beacon
LIU Miao, YANG Zhuo, WAN Guangming, SUN Sibo, FU Jin
2024, 49(1): 28-37. DOI: 10.12395/0371-0025.2022134
Abstract FullText HTML PDF
Incoherently distributed sources localization using convolutional neural network
LIANG Yinian, LI Jie, LONG Lirong, CHEN Fangjiong
2024, 49(1): 38-48. DOI: 10.12395/0371-0025.2022138
Abstract FullText HTML PDF
Direction-finding method based on principal eigenvector weighting for the circular acoustic vector-sensor array using multiple signal classification in beamspace
XU Fujia, ZHANG Xu, ZHU Xiaochun, SHI Shengguo, ZHU Zhongrui
2024, 49(1): 49-57. DOI: 10.12395/0371-0025.2022099
Abstract FullText HTML PDF
Reverberation suppression with the Grassmann manifold for a single ping scenario in deep sea
ZHU Yunchao, DUAN Rui, YANG Kunde, WANG Ning, GUO Hongbo
2024, 49(1): 58-66. DOI: 10.12395/0371-0025.2022124
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of coastal internal waves and acoustic-energy fluctuationsin the South China Sea in summer
WANG Zhen, HU Tao, WANG Wenbo, GUO Shengming, MA Li
2024, 49(1): 67-77. DOI: 10.12395/0371-0025.2023147
Abstract FullText HTML PDF
Fast prediction method of full-space bistatic scattering sound field of underwater stiffened double cylindrical shell
CHEN Changxiong, PENG Zilong, SONG Hao, FAN Jun, XUE Yaqiang
2024, 49(1): 78-88. DOI: 10.12395/0371-0025.2022157
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive control method for low-frequency line spectrum noise based on normal intensity
ZHANG Xuesong, SHANG Dejiang, XIAO Yan
2024, 49(1): 89-103. DOI: 10.12395/0371-0025.2022123
Abstract FullText HTML PDF
Demodulation line spectrum of ship radiated noise enhancement using blind deconvolution and chaotic oscillator
CHEN Jiahao, LIN Jianheng, SUN Junping, JIANG Pengfei, YI Xuejuan, SHAN Yuanchun, LI Na, GUO Shengming
2024, 49(1): 104-116. DOI: 10.12395/0371-0025.2022155
Abstract FullText HTML PDF
Design of a low-frequency third-order super-cardioid directional source
WANG Qiumu, LAN Yu, FAN Jun
2024, 49(1): 117-128. DOI: 10.12395/0371-0025.2022130
Abstract FullText HTML PDF
Study of the axial stability of a sphere with high temperature in acoustic levitation
WANG Xiaozhen, CHANG Qin, WU Pengfei, XU Delong, WANG Xiangda, ZHANG Li, LIN Weijun
2024, 49(1): 129-136. DOI: 10.12395/0371-0025.2022140
Abstract FullText HTML PDF
Ultrasonic reflection characteristics for weakly bonded structure of composite with thick adhesive layers
WU Bin, SONG Xiehong, GAO Jie, SONG Guorong, LYU Yan, HE Cunfu
2024, 49(1): 137-145. DOI: 10.12395/0371-0025.2022144
Abstract FullText HTML PDF
Transient and stable aggregation of hydrophobic particles in water in 50 kHz/200 kHz sound field
CHEN Yuran, HU Yue, BU Xiangning, HE Jilin
2024, 49(1): 146-154. DOI: 10.12395/0371-0025.2022131
Abstract FullText HTML PDF
Improved ultrasound thermal strain imaging using frequency domain segmentation
MA Hongfei, YIN Chuhao, TU Juan, GUO Xiasheng, ZHANG Dong
2024, 49(1): 155-162. DOI: 10.12395/0371-0025.2022163
Abstract FullText HTML PDF
A low-complexity joint optimization of blind source separation and dereverberation
WANG Taihui, YANG Feiran, YANG Jun
2024, 49(1): 163-170. DOI: 10.12395/0371-0025.2022164
Abstract FullText HTML PDF
Multilingual text-to-waveform with cross-speaker prosody transfer
SHANG Zengqiang, ZHANG Pengyuan, WANG Li
2024, 49(1): 171-180. DOI: 10.12395/0371-0025.2022146
Abstract FullText HTML PDF